GOD and RELIGION

0
0
0
s2smodern

ਨਵੀਂ ਸਿਖੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਔਣਾ

( ਹੁਣ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਦੇ ਅਖੀਂ ਵੇਖਣ  ਦੀ  ਸਾਖੀ ਹੈ । )

     ਇਕ ਭੁਚਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਖ ਸੀ ।

More Articles ...