ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ letter by SachePatshah ji

                         ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ

      ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,

                 ਪੂਰਬ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ |

      ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮ ਅਧਾਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿੰਗਧਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਾਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ | ਇਹ ਸ਼ੁਧ ਖਿਆਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਈ ਅਤੇ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਹੈ | ਅੰਤਮ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋਤੀ ਮੇਲ ਹੈ ਜੀ | ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦਵੈਤੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ | ਸਰਬ ਵਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖੌਣਾ ਹੈ ਜੀ | ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ | ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੈਸੀ ਉਜਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁਗਾਂ ਪਰਵਾਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ | ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦਰਸ ਹਿਰਦਕ ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਹਲੀਮੀ ਮਿਲਣਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ | ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖ ਜੀਓ  ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ  ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ  ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੌ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ | ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਰਸਨਾ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ  ਅਨਮੁਲੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੀ | ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰੀ  ਹੰਕਾਰੀ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਇਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ | ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ | ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ |

 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ