44 – ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਨੀ ਲਗਣਾ- JANAMSAKHI 44

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਨੀ ਲਗਣਾ

     ਪਾਲ  ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ।  ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਭੁਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ

੨੭(27) ਚੱਕ ਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ  ਸਨ । ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ  ਸੀ  ।  ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ  ਕਿ  ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਨ ਹਨ  ।  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭਾ ਹੈ  । ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ  ਬਚਨ  ਦੱਸਦੇ  ਕਿ  ਸੰਤਾਂ  ਨੇ  ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ  ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ  ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ  ਬਚਨ  ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਂਦਾ ਹੈ  ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਂਦਾ । ਫਿਰ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੁਚਰੋਂ ਓਥੇ ੨੭ ਚੱਕ ਗਿਆ । ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਹੈ  ਚਾਚਾ ਜੀ  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਹੈ,  ਕਿ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ  ਕਿ  ਝੂਠ ਹੈ । ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ  ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਬਚਨ  ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਪਾਲ ਸਿੰਘ   ਬਚਨ  ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ  ਹੋ  ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਹੈ,  ਚਾਚਾ,  ਮੇਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਂਦਾ । ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਕਰਨ  ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ,  ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਵੇਗਾ । ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ।  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ  ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ ।  ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਰੱਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੀਨ ਦਿਆਲ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਬਚਨ  ਕਰਦਾ ਹੈ । ਚਾਚਾ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ,  ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੀ । ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ  ਬਚਨ  ਬਲਾਸ ਕਰ  ਰਹੇ  ਹਨ ਜੀ । ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ  ।  ਆਖਣ ਲਗਾ,  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਵਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ।  ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ,  ਸਾਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੈ,  ਤੇ ਓਸ ਦਿਨ  ਤੂੰ  ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਤੇ ਘਵਿੰਡ  ਚਲੇ  ਚਲੀਏ ।  ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘਵਿੰਡ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ ਕਿ  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਿਧ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ  ਪਵਾਂ  । ਉਸ ਆਖਿਆ   ਕਿ  ੫(5)  ਕੂਜੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤੇ   ਜੋ ਪੂਜਾ ਤੈਥੋਂ  ਬਣਦੀ ਹੈ ਓਹ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਸਕਾਰ ਕਰੀਂ  ਕਿ   ਸੱਚੇ  ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ । ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘਵਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹਨ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲੰਘ  ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਦ ਏਨ੍ਹਾਂ ਥਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲਗੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਤੇਜਾ ਸਿਧ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ । ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਈ ।  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ  ਕਿ   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ  ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ । ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ । ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ । ਦੀਨ ਦਿਆਲ  ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰਕੇ  ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲਾ ਲਉ ਜੀ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੇਨੰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਤੇ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ।  ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੜਾਹ ਪਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ  ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਾਏ  ਦੀ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ  । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਫਲਾ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਔਣ ਲਗ ਪਿਆ । ।