77 – ਮਾਈ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 77

ਮਾਈ ਬਸੰਤ ਕੌਰ  ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

     ਬੁਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਗੋ ਬੂਹੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ।  ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਈ ਲਛਮੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ । ਗਗੋ ਬੂਹੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਘਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਓਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣਿਆਂ,  ਮਾਈ ਬਸੰਤ ਕੌਰ  ਵੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ੨ (2) ਪੁੱਤਰ ਤੇ ੨ (2) ਧੀਆਂ ਹਨ । ਦੋਵੇਂ ਕਾਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ । ਛੋਟੀ ਕਾਕੀ  ਦੀ  ਦੇਹ ਕੁਛ ਖਰਾਬ  ਹੋ  ਗਈ । ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲਾਲ  ਹੋ  ਕੇ ਲਹੂ ਸਿਮਣ ਲਗ ਪਵੇ । ਓ ਬੀਬੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਬਾਜੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ।  ਕੁਛ ਕਰੈਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜੀ  ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ।  ਮਾਈ ਲਛਮੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬਚਨ  ਕੀਤੇ,  ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵਖੌਂਦੀ ਹੈ  ।  ਮਾਈ ਲਛਮੀ  ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ  ਸ਼ੇਰ  ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ  ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੈ ਕੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ ।  ਲਛਮੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਓਸ ਦਰ ਤੇ ਕੋਹੜ ਹਟਿਆ ਹੈ ।  ਓ ਆਂਦੀ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਂ ਤੇ  ਤਾਂ  ਹੈ । ਲਛਮੀ ਆਖਿਆ ੧੦ (10) ਦਿਨ ਰੈਹਗੇ ਨੇ  ਮਾਘੀ ਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੀਂ । ਮਾਘੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਮਾਈ ਬਸੰਤ ਕੌਰ  ਆਪ  ਦੀ  ਧੀ ਨੂੰ  ਲੈ  ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ  ਗਈ ਹੈ  ।  ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੇਹ ਖਰਾਬ  ਹੋ  ਗਈ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਦੀਪੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ।  ਤਿੰਨੇ ਜਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ  ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪੋ ਵੀ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬੀਬੀ  ਦੀ  ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਖਰਾਬ  ਹੋ  ਗਈ ਹੈ । ਲੂਤਾਂ ਤੇ ਦੱਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ  ਹੋ  ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ।  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਖੌਂਦੀ ਹੈ  ।  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨ ਪੁਛ ਲਾ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ,  ਜੇ ਓਸ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਚਲੇਂਗੀ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਜੂ ।  ਏਥੇ ਕੇਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ ।  ਬਸੰਤ ਕੌਰ  ਆਖਿਆ   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੌਗੇ ਓਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ।   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦਿਤਾ, ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਇਉ ਜੇ,  ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ,  ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ ।  ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਜੂ । ਬੀਬੀ ਸਤਿ ਬਚਨ  ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ।  ਦੋ  ਚਾਰ ਵੇਰਾਂ ਆਈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਬੀਬੀ  ਦੀ   ਹੋ  ਗਈ ।  ਸੌਹਰੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ  ਲੈ  ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ ॥

    ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ   ਬੜੀ  ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ।  ਆਪ  ਦੀ  ਭੈਣ ਵਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਓਹ ਵੀ ਆ ਕੇ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਸਰਨ ਪਈ । ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ,   ਓਹ ਵੀ ਬਨੰਤੀ  ਕਰਦੀ ਹੈ  ਕਿ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ੧੦ (10) ਸਾਲ  ਹੋ  ਗਏ  ਨੇ  ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ  ਤੂੰ  ਵੀ ਲੰਗਰ  ਦੀ  ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ।  ਏਸ  ਘਰ  ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।  ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰੋ ਹੈ ।   ਬੜੀ  ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ  ਤੇ  ਬਚਨ  ਕੀਤਾ ਕਿ    ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੌ ਰੁਪੈਆ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ।  ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਤੇ  ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ  ਗੋਲੇ  ਦੀ  ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ।  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਗੀਂ  ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ । ਤੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਗਗੋ ਬੂਹੇ ਵਾਲੀ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੰਡੋਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਨੇ  ਬੁਗਿਆਂ  ਤੋਂ ਸਿਖ ਘਲ ਦਿੱਤਾ  ਕਿ  ਅਸੀਂ ਬੁਗੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ  ਲੈ  ਕੇ ਬੁਗੀਂ ਆ ਜਾ  ।  ਓਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਕੋਲ  ਤਾਂ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ   ਬੜਾ   ਕੁਛ ਸੀ । ਮਾਈ ਬਸੰਤ ਕੌਰ  ਧੀ ਦਾ ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪਾਈਆ ਸੇਵਾ  ਤਾਂ  ਅੱਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।  ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਤਾਰੋ ਤੇ ਮਾਈ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬੁਗੀ ਆਣ ਕੇ  ਨਿਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ  ਤੇ  ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ । ਮਾਈ ਬਸੰਤ ਕੌਰ  ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲਾਰਕੇ ਆਖਣ ਲਗੀ, ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਾਜ  ਹੋ  ਕੇ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਬੇਬੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ  ਲੈ  ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰੈਹਣ ਦੇਣਾ  ।  ਧੀ ਦਾ ਸਰਫਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਰਾਫ਼ ਲੈ  ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ।  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ  ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪੰਡੋਰੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੌ ਰੁਪੈਆ ਲਿਆਈਆ ਹਨ । ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ  ਸੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸੌਂਦੀ ਹੈ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੇ  ਏਹ   ਤਾਂ  ਵਾਕ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ।  ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ  ਓਸ ਕਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੁਟ ਗਿਆ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੀਰ ਛੁੱਟਾ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ । ਸਿਖ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦੋ ਬਦੀ  ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ । ਸੁਖਣਾਂ ਸੁਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਨੀ ਪੁਜ ਆਵੇ  ਸੋਚ ਕੇ ਓਨੀ ਸੁਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਥੋੜੇ  ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੀ ।  ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ  ਬਚਨ  ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ  ।   ਸੱਚੇ  ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ  ਸ਼ੇਰ  ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਮਹਿੰਮਾ  ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ ।