87 – ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਰੇ – JANAMSAKHI 87

ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਰੇ

    ਅਗਲੇ ਦਿਨ ੨੬ (26) ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਨਿਆ ਸੀ । ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ

Continue Reading 87 – ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਰੇ – JANAMSAKHI 87

86 – ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ – JANAMSAKHI 86

ਸੱਚੇ  ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ

    ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਏ ਹੋਏ  ਹਨ । ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ,

Continue Reading 86 – ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ – JANAMSAKHI 86

85 – ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੰਘ ਬਾਰੇ – JANAMSAKHI 85

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੰਘ  ਬਾਰੇ

    ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ  ਹਵੇਲੀ ਡਾਹਿਆ ਹੈ ।  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਨੇ ਅੱਕ ਦੀਆਂ

Continue Reading 85 – ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੰਘ ਬਾਰੇ – JANAMSAKHI 85

84 – ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 84

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

    ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਨ  ਕਿ  ਸਿਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧ ਘਟ ਬਚਨ 

Continue Reading 84 – ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 84

83 – ਬਾਬੇ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 83

ਬਾਬੇ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

    ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਚੀ  ਸੀ ।  ਸਾਰੀ ਸਿਖੀ ਵਿਚ

Continue Reading 83 – ਬਾਬੇ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 83

82 – ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨਿਹਾਲੋ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 82

ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਧੀ ਨਿਹਾਲੋ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

    ਇਕ ਸਮੇਂ  ਦੀ  ਗਲ ਹੈ   ਕਿ  ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸਿਖ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ

Continue Reading 82 – ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨਿਹਾਲੋ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 82

81 – ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI

ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

     ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ  ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਖ ਸੀ । ਓਸ ਗਡ

Continue Reading 81 – ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI

80 – ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ – JANAMSAKHI 80

ਬੁਧ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਸੇਵਾ

    ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਤੇ

Continue Reading 80 – ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ – JANAMSAKHI 80

79 – ਬੇਬੇ ਰਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 79

ਬੇਬੇ ਰਾਮੀ  ਤੇ ਉਸ  ਦੀ  ਬੱਚੀ ਦੀ  ਸਾਖੀ

    ਬੁਧ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਛੋਟੀ ਕਾਕੀ ਸੀ ।  ਓਸ  ਨੇ  ਅੰਞਾਣੀ ਕਰ ਕੇ 

Continue Reading 79 – ਬੇਬੇ ਰਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 79

End of content

No more pages to load