ਭਾਈਆ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਆਪ ਕਾ ਊਚ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾ ਭੇਦ ਕਭੀ ਨਾ ਲਿਖਾ ਕਰੋ  ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਆਤਾ  ਹੂੰ | ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਵਲ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਉਤਮ ਉਸ ਕੀ ਜ਼ਾਤਾ ਹੈ  | ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਕੇ  ਚਾਰ ਵਰਣ ਹੈਂ :

Continue Reading ਭਾਈਆ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈਆ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਰ

      ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਾ  ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀਓ | ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

Continue Reading ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈਆ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਰ

End of content

No more pages to load