0
0
0
s2smodern

ਹਰਿ ਜੋਤੀ ਨੂਰ ਅਪਾਰ,

ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ |

ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਅਧਾਰ,

ਲੋਕਮਾਤ ਵੇਖ ਵਖਾਇਆ |

ਜਗਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਰ ਪਿਆਰ,

ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤਾ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ |

ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ,

ਪੂਰਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ |