GOD and RELIGION

0
0
0
s2smodern

ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਜਾਣਾ

     ਇਕ ਦਿਨ  ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ  ਆ ਕੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 

More Articles ...