GOD and RELIGION

0
0
0
s2smodern

ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ  ਸਾਖੀ

     ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜੇ ਸਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਬਣੇ  ਹੋਏ  ਸਨ ਜੀ ।  ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਲਸ  ਨੇ 

More Articles ...