ਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਹ – ਸ਼ਬਦ (OO GURSIKHO HOYA VIVAH – SHABAD)

ਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਹ,

ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ |

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਗਵਾਹ,

ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ |

ਸਤਿਜੁਗ ਸਾਚਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ,

ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ |

ਇਕੋ ਦਰ ਹੋਵੇ ਦੁਆ,

ਸਯਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਿਮਸਕਾਰ |

ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਖ਼ੁਦਾ,

ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਸਾਂਝਾ ਯਾਰ |

ਊਹ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਕਲ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾ,

ਸਤਿਜੁਗ ਸਚ ਕਰੇ ਊਜਿਆਰ |

ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿਣ ਵਾਹਵਾ,

ਕਰੋੜ ਤੇਤੀਸਾ ਫੂਲਨ ਬਰਖ਼ੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰ |

ਇੰਦਰ ਸੇਵਾ ਰਿਹਾ ਕਮਾ,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਿੜਕੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ |

ਵਕਤ ਸੁਹੰਜਣਾ ਗਿਆ ਆ,

ਨਾਤਾ ਟੂਟੇ ਕੂੜ ਸੰਸਾਰ |

ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ,

ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਵਾਂ ਲਵੋ ਉਠਾਲ |

ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਓ ਨਾ ਕੋਇ ਬੁਰਿਆਰ,

ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ

ਕਰਿਓ ਨਾ ਕੋਇ ਤਕਰਾਰ |

ਜੋਤਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰਿ,

ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ,

ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰਿ,

ਸਦ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਦੀਦਾਰ |